Kraj godine je period kada se svode računi, između ostalog objavljuju se i mnogi indeksi koji pokazuju gde smo i koliko napredovali ili nazadovali u nekim oblastima.

Od 2013. fondacija Fridrih Nojman iz Nemačke objavljuje Freedom barometer ili Barometar slobode.

Šta je ovaj barometar pokazao za Srbiju gledamo u prilogu Bobana Trajkovića.