Postoji li recept za uspeh u biznisu, zbog čega je važno ulagati u svoje radnike, kao i šta je to što možemo da naučimo iz nemačkog sistema obrazovanja neke su od tema o kojima danas u Dnevniku TV Mreže govori Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma, i predsednik Nemačko-srpske privredne komore.