Klaud kompjuting spada u oblasti sa najbržim rastom na globalnom tehnološkom tržištu, i jedna od najviših stepenica u razvoju digitalnih informacionih tehnologija. Računarstvo u oblaku omogućava lakše i bezbednije poslovanje velikih i malih kompanija, ali i korišćenje privatnih računara. Osim što omogućava lakši pristup podacima, ovakav način poslovanja doprinosi i smanjenju troškova. Od pre godinu dana ova usluga je dostupna i kod nas. Šta su prednosti klaud kompjutinga i koliko je ono zastupljeno kod nas za Evronet otkriva Goran Janićević.