U otpadna ulja svrstavaju se sva koja se ne mogu ponovo upotrebiti, bez obzira da li je reč o mazivima ili o mineralnim i sintetičkim uljima. Ali šta se radi u slučajevima kada se ovo ulje izlije ili zagadi okruženje u kome se nalazi, zemljište ili vodu. Pored hemijskog i bakteriološkog tretmana, u ovakvim slučajevima u svetu se sve više koristi metod enzimske dekontaminacije. Šta on podrazumeva za Evronet otkriva Vesna Radojević.