To znači da pored fondova za jačanje institucija i za prekograničnu saradnju, može da koristi i sredstva za regionalni razvoj, za razvoj ljudskih resursa i za ruralni razvoj, što uključuje i poljoprivredu. Do kraja ovog evropskog budžetskog ciklusa 2013-te, Srbija će dobijati iznose koji su već odredjeni, dok će uvećanje sredstava za reforme moći da očekuje od 2014-te. Kakvu pomoć mogu da očekuju poljoprivrednici u Srbiji iz IPA fondova za Evronet otkriva Biljana Djogić.