To znači da sama struka formuliše pravila ponašanja i kontroliše njihovu primenu. Pored novinarskih kodeksa i ombudsmana najzastupljeniji model samoregulacije su Saveti za štampu. Kod nas je Savet za štampu osnovan 2010, ali je sa radom počeo septembra 2011. Komisija za žalbe ovog Saveta, prima žalbe na sadržaje objavljene štampi, i utvrdjuje da li se radi o povredi novinarskog kodeksa. Na šta su se u proteklih god dana žalili gradjani i institucije za Evronet otkriva Biljana Djogić.