Kada čovek zbog nesrećnog slučaja ili bolesti, ostane bez šake ili prsta, koriste se proteze tj. veštački organi koji mu omogućavaju da pokreće i uzima stvari. Ali, ne i da oseća. Grupa evropskih naučnika zbog toga pokušava da pronikne u misteriju dodira i radi na pravljenju prvog senzitivnog veštačkog prsta. Uz pomoć kompjutera, koristeći nano i bio tehnologiju, naučnici su uspeli da naprave prvi prototip. Dokle su stigli u svojim istraživanjima i na kakvim saznanjima zasnivaju svoj rad za Evronet otkriva Goran Janićević.