Na taj način kompanije i pojedinci štite svoje ideje od kopiranja i brane svoju konkurentnost, a jedan od zanimljivijih sporova po pitanju zaštite originalnih ideja pratili smo ovih nedelja izmedju kompanija Epl (Apple) i Samsung. U EU od 1973. postoji Evropska patentna organizacija, i svaki patent zaštićen u ovoj organizaciji automatski postaje zaštićen u svim zemljama potpisnicama. Ipak, cela procedura je i dalje komplikovana, pa EU ovih meseci intezivno radi na njenom unapredjenju, a osim toga, pomaže i zemljama kandidatima da razviju svoje sisteme za zaštiti intelektualne svojine. Kako EU na ovom planu pomaže Srbiji i sta čini kako bi pojednostavila procedure za Evronet otkriva Marija Pudar.