Srbija je u julu 2016. u pretpristupnim pregovorima sa Evropskom unijom otvorila pregovaračko poglavlje 23, u kojem je jedna od važnih oblasti položaj nacionalnih manjina.

To pitanje do sada je nekoliko puta uticalo na tok pregovora, jer su susedne države Hrvatska, Rumunija i Bugarska uslovljavale put Srbije ka EU upravo na manjinskom pitanju.

Kako teče sprovodjenje Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina proveravala je Biljana Djogić.