Otpadi su u svetu moderni rudnici zlata, pa imajući u vidu hiljade divljih deponija kojima je Srbija zatrpana, moglo bi se reći da je prebogata tom sirovinom.

Umesto fabrika reciklaže nikla su smetlišta.

Najveća deponija u Vinči narasla je do visine solitera od 12 spratova.

Posle požara u junu, Beograd je ubrzo ušao u javno-privatno partnerstvo sa konzorcijumom koji predvodi francuska kompanija za preradu otpada Suez.

Zašto tim poslom nisu mogla da se bave domaća komunalna preduzeća? O tome Vesna Vujić…