Na godišnjem savetovanju sudija nagradjeni su najbolji i najefikasniji sudovi. Nagrade je obezbedila Svetska banka a sve sa ciljem da se ojača vladavina prava.

Da li smo i koliko napredovali u efikasnosti pravosudja, nezavisnom sudstvu i vladavini prava.

Od odgovora na ova pitanja zavisi i brzina našeg približavanja EU.

Iz Vrnjačke Banje za TV Mrežu Milica Brkić.