Priča koja sledi je o pravnoj borbi za slobodu govora, koja je počela pre više od 10 godina i do danas nema epilog.

BORBA ZA SLOBODU GOVORA: Srbija je prva među evropskim zemljama po broju predstavki Sudu za ljudska prava u Strazburu. Podneto je više od 10.000 tužbi zbog nepoštovanja osnovnih prava čoveka i to samo od 2003. godine, kada je naša država ratifikovala Konvenciju o ljudskim pravima. Da li je razlog nestručnost sudija ili politički uticaj na pravosuđu, pitanja su na koje ćemo pokušati da odgovorimo u nekim od narednih emisija. Priča koja sledi je o pravnoj borbi za slobodu govora, koja je počela pre više od 10 godina i do danas nema epilog. Željko Bodrožić, glavni urednik Kikindskih novena, je krajem 90-ih godina, gotovo posle svakog kritičkog teksta o lokalnim moćnicima završvao na sudu i po pravilu je osuđivan na visoke novčane kazne. Takve odluke našeg suda , Sud u Strazburu je ocenio kao kršenje prava no slobodu izražavanje. Bodrožić je dobio dve presude Medjunarodnog suda u Strazburu, koje, uprkos obavezi , Srbija još nije sprovela. Ovu priču o Pravu gradjana za TV Mrežu pripremila je Vesna Vujić.