Na putu za EU pred Srbijom je Poglavlje 23, odnosno reforma pravosuđa koja treba da bude garantovana ustavnim promenama.

Ključni problem je kako isključiti uticaj politike, parlamenta i Vlade, u izboru sudija i tužilaca.

Evropski model za to ne postoji, pa je svakoj državi prepušteno da izabere model kako bi uspostavila nezavisno i efikasno pravosuđe.

Već na početku javne rasprave pokazalo se da se država neće lako odreći uticaja, dok nosioci pravosudnih funkcija smatraju da je deljenje pravde isključivo u njihovoj nadležnosti i da za političare tu ne treba da bude mesta.

Za TV Mrežu Vesna Vujić.