Koji su razlozi da se sa televizije pređe na kanal?

Da li privatizacija i poslovni interesi dozvoljaju ultimatume?

Ima li cenzure?

Da li je za otpor dovoljna pojedinačna hrabrost ili se moramo uključiti svi?

Da li sudbina „Utiska“ zavisi i od vas?

O ovim i drugim temama razgovaramo ove nedelje!

Dobro veče !

Prvi predlog za ovu nedelju je :

21 sat, ispred B92.

Vidimo se u nedelju, 12.oktobra!