Gosti u emisiji: Slobodan Georgiev, Ljiljana Smajlović i Vladeta Janković