Beogradski univerztitet, Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska već sedam godina bezuspešno traže da im se u postupku restitucije vrati vlasništvo nad imovinom zadužbina.

Verskim zajednicama je ostavština vraćena posebnim propisima.

Tri najznačajnije naučne i kulturne institucije smatraju da imovina koju su im ostavili zadužbinari, takođe, treba da bude vraćena posebnim zakonom.

Reč je o velikoj i vrednoj imovini, zgradama i zemljištu.

Za TV Mrežu Priča Vesne Vujić.