Srpska pravoslavna gimnazija u Zagrebu po mnogo čemu je jedinstvena obrazovna institucija.

Osnovana je 10 godina nakon rata u Hrvatskoj uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja i grada Zagreba, a ove godine ispratiće desetu generaciju maturanata.

Školu je posetila naša ekipa koju je predvodila Biljana Đogić.