Predloženim izmenama Krivičnog zakona, uvodi se novo krivično delo a to je negiranje genocida. Ali zabrana negiranja genocida, prema ovom predlogu, odnosi se samo na presude domaćih sudova i Međunarodnog krivičnog suda u Rimu. Drugim rečima, kvalifikacija onoga što se desilo u Srebrenici nije obuhvaćena predloženim izmenama Krivičnog zakona. Za TV Mrežu istraživao je kolega Rade Ranković.