DECA I POLITIČARI, zaboravljeni kodeks ponašanja medija i političara prema deci