Lektorati za učenje srpskog jezika, na slavističkim katedrama po Evropi i svetu, su pored toga i centri za promociju naše tradicije, kulture, umetnosti. U emisiji TV Mreža zabeležili smo kako rade i opstaju lektorati srpskog jezika na slavističkim katedrama evropskih univerziteta.

Za vreme bivše Jugoslavije, srpskohrvatski jezik se učio na više od stotinu katedri širom sveta. Danas je status srpskog kao stranog jezika ugrožen, zatvoreni su mnogi naši lektorati, dok interesovanje studenata opada iz godine u godinu.

Šta je dovelo do toga, ko je odgovoran za gašenje lektorata, gde se sve danas i na koji način izučava srpski jezik? Za TV Mrežu govore naši lektori u inostranstvu, domaći lingvisti, strani studenti srpskog jezika i njihovi profesori. Upoznaćemo i našu lektorku na Univerzitetu u Varšavi kao i njene studente mlade Poljake, koji žele da nauče srpski jezik.

Emisiju je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

Autor je Boban Trajković, snimatelj Slaven Miljuš.