petak, jun 23. 2017.

Pravo na medije

Naslovna Pravo na medije
video

Tabloidizacija medija

U Srbiji razvoj žute štampe počinje dvadesetih godina prošlog veka.
video

Zaštita prava dece u medijskim sadržajima

U kojoj meri nasilje i prostakluk sa TV ekrana utiču na svest i ponašanje maloletnih osoba?
video

Studenti FPN: debata uz emisiju „Pravo na privatnost”

Podstaknuti interesantnim sadržajem i pitanjima koja su u emisiji otvorena, studenti su izneli svoja mišljenja, a sve to zabeležila je i studentska kamera.
video

Poštovanje pretpostavke nevinosti u medijima

Da li mediji smeju da prenose izjave predstavnika vlade i državnih institucija u kojima se krši pretpostavka nevinosti?
video

Kakva je uloga komercijalnih medija?

Da li veliki broj privatnih medija garantuje i veću raznovrsnost i kvalitet medijskih sadržaja? Na koji način se privatni mediji finansiraju?
video

„Kako zaštiti pravo na privatnost?“

Šta podrazumeva ovo pravo? U kojim situacijama poznate ličnosti imaju suženo pravo na privatnost i kome građani mogu da se obrate kada im mediji ovo pravo prekrše?
video

„Kako odbraniti slobodu izražavanja?”

Da li su medijske slobode danas dovedene u pitanje na evropskom tlu, i kakva je situacija u Srbiji?
video

Studenti FPN: debata uz emisiju „Kako postati medijski pismen”

Emisija „Pravo na medije: Kako postati medijski pismen?" prikazana je studentima novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu
video

„Koja je uloga javnih medijskih servisa?”

Koje standarde je svaki javni medijski servis dužan da poštuje? Zašto je važno da postoji uređivački i finansijski nezavisan javni medijski servis i u čemu se njegova uloga razlikuje od komercijalnih televizija?
video

Kako postati medijski pismen?

Šta znači biti medijski pismen i zašto je ova veština, sa razvojem savremene tehnologije, postala tako važna? Šta je spinovanje i kakve su manipulacije moguće u TV montaži? Koje trikove koristi štampa, a koje onlajn mediji da bi privukli što veću pažnju korisnika?

PROJEKAT PG MREŽE - MEDIJSKE SLOBODE KAO LJUDSKO PRAVO

Najnovije