utorak, april 7. 2020.

Slobodni mediji i demokratija

Naslovna Slobodni mediji i demokratija
„Slobodni mediji i demokratija“ je serijal PG Mreže koji se bavi ulogom slobodnih medija u očuvanju demokratije. Zašto je demokratija nezamisliva bez slobodnih medija? Kakvu korist ima društvo i država kada su mediji slobodni? O kojim temama treba da izveštava slobodna štampa? Koje metode koriste slobodni mediji u svom radu? Sa kakvim se problemima suočavaju novinari u Srbiji i kome mogu da se obrate kada im je potrebna zaštita? Kakva je uloga javnosti u zaštiti slobode informisanja? Ovo su samo neka od pitanja na koja će serijal ponuditi odgovore.
video

Informisanje u interesu javnosti

Emisija „Informisanje u interesu javnosti“ govori o obavezi medija da javnost...
video

Napadi na novinare

Emisija „Napadi na novinare“ govori o tome sa čim se suočavaju novinari koji dobijaju pretnje ili su doživeli fizički napad zbog tema o kojima pišu.
video

Kako novinari istražuju?

Zašto je važan Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja?
video

Istraživačko novinarstvo

Koje su priče istraživačkih onlajn medija pomogle da se otkriju pa čak i zaustave nedemokratski i koruptivni procesi u Srbiji?

Novi serijal PG Mreže – „Slobodni mediji i demokratija“

Zašto je demokratija nezamisliva bez slobodnih medija? Kakvu korist ima društvo i država kada su mediji slobodni? O kojim temama treba da izveštava slobodna štampa?

Najnovije