субота, новембар 27. 2021.

EUCON

Naslovna EUCON
video

Pomoć Evropske komande vojske SAD u Srbiji

Za više od 10 godina Komanda američke vojske u Evropi preko Ambasade SAD u Beogradu uložila je u Srbiju kroz programe humanitarne pomoći više miliona dolara...

Najnovije

video

Dobrotvorni rad Grka u Srbiji

video

Kultura i muzika Vlaha Negotinske Krajine