Maloletni počinioci krivičnih dela zahvaljujući programu Unicefa, sada imaju drugu šansu. To znači da mlada osoba ne mora uvek da ide na zavodsko odsluženje kazne već u neki od dnevnih centara. Program sprovodi Unicef u partnerstvu sa nadležnim ministarstvima za pravosudje i socijalnu zaštitu uz finansijsku pomoć Evropske unije.