Aškalije su najnovija nacionalna manjina koja je prepoznata tek nakon kosovske krize.

Do tada su uglavnom smatrani Romima koji govore albanski jezik.

Srbija ih je priznala kao nacionalnu manjinu 2002. godine.

Aškalije su danas jedna od najnevidljivijih i najugroženijih grupa stanovništva ne samo u našoj zemlji, nego na celom Balkanu.

Po popisu iz 2011. u Srbiji ima oko 1.000 Aškalija , iako se procenjuje da njihov broj mnogo veći.

O potrazi za sopstvenim identitetom, teškoćama sa kojima se suočavaju, ali i o običajima i tradiciji ovog naroda za emisiju Da nam nije govori Muhamet Behrami, aktivista za ljudska prava i član Nacionalnog saveta Aškalija.