Starosedeoci su u Vojvodini, a od zemljaka u matici razlikuju se po veroispovesti, pismu i jeziku.

Banatski Bugari Palćeni su katolici, pišu latinicom i govore palćenskim bugarskim jezikom.

U Banatu ih ima oko 1.000, a najviše ih je u Ivanovu, mestu nadomak Pančeva. Iako malobrojna, ova nacionalna zajednica uspela je da sačuva svoj identitet.
O svom poreklu, tradiciji i jeziku govore Augustin Kalapiš, autor prvog bukvara i čitanke na palćenskom bugarskom jeziku i članovi Udruženja banatskih Bugara iz Ivanova.