Druga po veličini manjina u Srbiji su Bošnjaci i njihova pozicija je specifična u odnosu na ostale manjine – oni su, sa jedne strane apsolutna većina u Sandžaku i život u Novom Pazaru i okolnim gradovima je u velikoj meri prilagođen njihovim nacionalnim, verskim i drugim potrebama.

Sa druge strane, veliki broj Bošnjaka je rasut širom Srbije i njihov život je bitno drugačiji i teži u odnosu na život Bošnjaka u Sandžaku.

O ovoj epizodi serijala Da nam nije su dve priče – o Bošnjacima u Novom Pazaru i Bošnjacima u Beogradu.