U Petrovaradinu je početkom 19. veka živelo više od 98% Hrvata. Prema popisu iz 2002. godine bilo ih je 1364, a danas ih je verovatno još manje.

Hrvatski ban Josip Jelačić rođen je u Petrovaradinu. Ključevi njegove rodne kuće, posle 17 godina, vraćeni su pripadnicima hrvatske nacionalne zajednice.

Nakon restauracije, ovo mesto će postati važno mesto njihovog okupljanja i, zajedno sa Hrvatskim kulturno-prosvetnim društvom „Jelačić“, imaće značajnu ulogu u čuvanju istorije, običaja, nacionalne i verske baštine ovog naroda.

O petrovaradinskim Hrvatima, o tome kako neguju kulturu i tradiciju svog naroda i šta ih okuplja pogledajte u novoj emisiji serijala PG Mreža „Da nam nije… autobiografija o mom narodu“.