Pripadnici ukrajinske nacionalne manjine koji danas žive u Srbiji većinom su Ukrajinci i njihovi potomci koji su se šezdesetih godina prošlog veka doselili u Srbiju iz Bosne.

Ima ih oko 5.000 i pretežno su nastanjeni u Vojvodini.

Ukrajinci iz Sremske Mitrovice podelili su sa nama sećanja na njihove pretke  koji došli  iz ukrajinske provincije Galicije i naselili se na području Prnjavora, Laktaša i Gradiške, a onda u potrazi za boljim životom krenuli dalje u Vojvodinu.

O svom poreklu, kulturi i tradiciji, jeziku, poznatim Ukrajincima, kao i vezama sa srpskim narodom  govore novinar i koreograf  Stefan Semjaniv i članovi društva „Kolomejka“ koje  ove godine obeležava 40 godina postojanja.