Rok & rol i punk svojevremeno su bili izraz bunta mladih prema društvu u kome su živeli. Oduvek se smatralo da izbor muzike izražava određeni vrednosni sistem i pogled na svet. Još je Platon govorio da se u vaspitanju mladih posebno mora voditi računa o vrsti muzike koju slušaju. Samo određene vrste muzike stvaraju plemenite ljude, govorio je Platon i ukazivao na svu moć harmonije i ritma.
U epizodi pod nazivom “Seks, droga i muzika”, PG Mreža, kroz razgovor sa mladima, pokušava da otkrije kako mladi percipiraju društvo u kome žive i da li i danas muzika koju slušaju korespondira sa specifičnim životnim stavovima i pogledima na svet. Koju muziku današnje generacije dvadesetogodišnjaka vole da slušaju? Da li je rok & rol mrtav i da li je pobedila narodna muzika?
Autor emisije je Gordana Lazarević.