Srpski i albanski jezik na Kosovu imaju ravnopravan status, tako barem piše u svim važnim kosovskim dokumentima. Kakva je situacija u stvarnosti i u kolikoj meri kosovske institucije poštuju jezička prava Srba, gledamo u prilogu Bobana Trajkovića.