Jedan od najizazovnijih delova Briselskog sporazuma tiče se integracije radnika MUP-a Srbije u kosovski sistem. Dokle se stiglo sa ovim procesom i da li su svi srspki policajci zadužili nove kosovske uniforme, proveravao je Boban Trajković.