U bivšoj socijalističkoj Jugoslaviji bilo je šest srednjih policijskih škola, od toga dve su bile u Srbiji, u Sremskoj Kamenici i u Vučitrnu na Kosovu. Naša TV ekipa je nedavno bila na Kosovu i tom prilikom je posetila Akademiju za javnu bezbednost u Vučitrnu gde se danas obučavaju budući kosovski policajci.