Naša zemlja je već pet godina vojno neutralna. Međutim, osim izraza u skupštinskoj deklaraciji kojom je proglašeno ovo stanje, u realnom životu Srbija nije svoju neutralnost razvijala ni formalno, ni stvarno – posebno u odnosu na NATO pakt. Naprotiv, Srbija ima veoma živu stručnu vojnu saradnju sa NATO paktom i zemljama članicama. O odnosima Srbije i NATO za TV Mrežu Goran Janićević.