Za više od 10 godina Komanda američke vojske u Evropi preko Ambasade SAD u Beogradu uložila je u Srbiju kroz programe humanitarne pomoći više miliona dolara.

Pomoć je usmeravana na najranjivije društvene grupe te su u okviru ove pomoći rekonstruisani centri za dnevni boravk dece i odraslih sa posebnim potrebama, pomagana je izgradnja vrtića i bolnica…