Podrška razvoju saradnje u oblasti kulture ostvaruje se uz pomoć velikih evropskih programa. Tako je u periodu do 2013. realizovan program „Kultura“ da bi u januaru ove godine počeo novi pod nazivom „Kreativna Evropa“, koji će trajati do 2020. “Kreativna Evropa” obuhvata tri već postojeća programa: „Kulturu“, „Medije“ i „Medije Mundus“. Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila ovom programu. Učešće u Kreativnoj Evropi je važan podsticaj za razvoj i promociju srpske kulture i doprinosi većoj mobilnosti naših umetnika i intenzivnijoj međunarodnoj saradnji. Šta program „Kreativna Evropa“ znači za naše umetnike i institucije kulture za Evronet otkriva Marija Pudar.