Mladi ljudi, koji će u aprilu prvi put steći pravo i mogućnost da glasaju, iznose svoje poglede na stvarnost, društvo i politiku. U emisiji se prikazuje i kratak profil naših sagovornika, od toga da li i šta studiraju, šta su im interesovanja šta čitaju i slušaju pa do toga gde izlaze i pričaju li sa drugovima i porodicom o politici.