Često se kaže da je uloga javnog servisa da informiše, obrazuje i zabavlja. Od televizija koje imaju status javnih medijskih servisa očekuje se da prave raznovrsan i kvalitetan program za najširu publiku. Uređivačka nezavisnost javnih medijskih servisa jedna je od centralnih tema i evropske medijske politike koja podržava koncept javnog servisa kao garanta slobode izražavanja i demokratije.

Koje standarde je svaki javni medijski servis dužan da poštuje? Zašto je važno da postoji uređivački i finansijski nezavisan javni medijski servis i u čemu se njegova uloga razlikuje od komercijalnih televizija? Koji su dobri modeli finansiranja i na koji način javni servis treba da komunicira sa svojom publikom? Da li je završena transformacija RTS? Šta BBC čini najpoznatijim javnim medijskim servisom na svetu?

Odgovore na ova pitanja nudi nova epizoda TV Mreže kroz priču „Pravo na medije”, čiji je cilj da unapredi znanja gledalaca o tome kako mediji funkcionišu i koja ljudska prava su mediji dužni da poštuju u svom radu.

Kroz priču “Pravo na medije” vodi vas Maja Divac. Režija: Miloš Petričić i Isidora Veselinović. Proizvodnja: Produkcijska grupa Mreža.

Program PRAVO NA MEDIJE uređuje Maja Divac.

baner-vektor

Emisija je realizovana u okviru projekta PG Mreže „Medijske slobode kao ljudsko pravo“ koji finansira Evropska unija. Stavovi izneti u ovom serijalu su isključivo odgovornost PG Mreže i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenje Evropske unije.