Nakon što je zatvorena balkanska ruta, broj migranata u Srbiji je smanjen, ali je to stvorilo novu situaciju u kojoj su se našli.

Cilj migranata je i dalje da se domognu Zapadne Evrope, ali mnogi od njih su već mesecima, a mnogi i duže od godinu dana zaustavljeni u Srbiji.

Šta rade, kako provode vreme i kako nevladine organizacije, kakva je na primer Adra, pokušavaju da im pomognu, olakšaju boravak ovde ali i pripreme za dalji put?

Da su i te pripreme važne, jer ni i migranti nemaju jasnu predstavu gde idu, govori i primer jedne avganistanske porodice koja se veoma iznenadila kada je čula da je u Norveškoj, zemlji u koju žele da odu, vrlo hladno i da pada sneg.

Priča kolege Radeta Rankovića.