Da je 1941. godine postojao internet i digitalizovane knjige, danas bismo znali kako je izgledalo više od 1.300 srednjovekovnih knjiga uništenih u nacističkom bombardovanju Narodne biblioteke Srbije.

Danas se kulturna baština, osim u bibliotekama i ustanovama kulture, čuva i na intrenetu.

I na sajtovima naših biblioteka pre 15-ak godina počele su da se pojavljuju prve digitalizovane zbirke knjiga i časopisa na srpskom jeziku kojima se čuva i promoviše naš jezik i kultura.

Šta je do sada urađeno na tom polju, šta je dostupno domaćim ali i stranim čitaocima i kako se digitalizovana dela na srpskom jeziku promovišu u svetu, priča Biljane Đogić.