Od 2008. godine u svetu se na predlog Ujedinjenih nacija, 15. septembar obeležava kao Međunarodni dan demokratije.

Tada je potvrđen stav da je demokratija univerzalna vrednost koja je zasnovana na slobodnoj volji naroda da odrede svoj politički, ekonomski i kulturni sistem i učestvuju u njemu.

Šta je demokratija i u kakvom je stanju demokrtaija danas u Srbiji, tema je tema kojom se bavio Boban Trajković.