Zahvaljujući Bori Stankoviću i Stevanu Sremcu dobili smo neke od retkih klasika srpske književnosti na dijalektu tj. na govoru juga Srbije.

Postoji li danas književnost na dijalektu, ko su pisci koji pišu na kosovsko-resavskom i prizrensko-timočkom dijalektu?

Da li su ti govori još uvek živi, kako je dijalekt uticao na popularnu kulturu, i gde mu je danas mesto u standardnom srpskom jeziku.