Početkom ovog meseca u Evropskoj Uniji osnovano je savetodavno telo za dobrobit životinja.

Članovi saveta su najuticajniji eksperti i organizacije iz Evrope u ovoj oblasti, a za člana je odabrana i naša ORKA – organizacija za poštovanje i brigu o životinjama, kao jedina organizacija van Evropske Unije i jedina iz regiona zapadnog Balkana.

Kakva je zakonska regulativa u Srbiji i da li naša zemlja ima strategiju kako bi se proizvodnja mleka, mesa i jaja uskladila sa visokim evropskim standardima o dobrobiti životinja za TV Mrežu Biljana Djogić.