Kada bi se oporezivala upotreba reči fašizam, državna kasa bila bi verovatno mnogo punija.

Slušajući naše političare reklo bi se da su fašisti u opoziciji, da su fašisti i na vlasti, da fašizam prosto buja oko nas.

Šta je zaista fašizam i ima li ga na srpskoj političkoj sceni – u ovoj TV Mreži istraživao je Rade Ranković.