SLUČAJ VOJNIH REZERVISTA SRBIJE PRED EVROPSKIM SUDOM: Jedinstven po mnogo čemu, slučaj vojnih rezervista Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog neisplaćenih ratnih dnevnica je za sada skinut sa dnevnog reda suda u Strazburu. Genezu ovog procesa, glavne momente slučaja, kao i odgovor na pitanje hoće li rezervisti nastaviti postupak pred sudom u Strazburu za ovu TV Mrežu pripremio je Rade Ranković.