Mali broj ljudi sa intelektualnim smetnjama radi.

Kada prođu kroz sistem obrazovanja, najčešće se vraćaju u porodicu, nemaju nikakav angažman i korisnici su raznih oblika socijalnih usluga.

Da ne mora da bude tako pokazuje primer iz Beograda, gde je u februaru otvoren kafić „Zvuci srca” koji se od ostalih izdvaja po tome što u njemu rade osobe sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Otvoren je uz pomoć Grada Beograda i Ministarstva za rad i zapošljavanje, a pomoć su pružili i domaći i strani donatori.