U Analizi izveštavanja elektronskih medija sa nacionalnom pokrivenošću, koju je uradila agencija Kliping, kaže se da je u periodu od 1. do 7. aprila Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima posvećeno gotovo tri puta više vremena od drugoplasirane koalicije oko SPS. Na zacčelju liste su Pokret „Dosta je bilo” i Savez vojvodjanskih Madjara koji su u medijima sa nacionalnom frekvencijom dobili svega 28 odnosno 20 sekundi. Monitoring medija u kampanji u Srbiji prati nekoliko nevladinih organizacija i drzžavnih agencija. Šta partije nude a koga mediji biraju, gledamo u priči Bobana Trajkovića.