Sva istraživanja proteklih godina pokazala su da građani Srbije imaju nizak nivo medijske pismenosti.

Još 2012. u akcionom planu Medijske strategije, koju je usvojila Vlada Srbije, navedena je potreba preispitivanja zakonske mogućnosti uvođenja medijske pismenosti u proces obrazovanja.

Međutim sve do ove godine đaci su sa kritičkim vrednovanjem medijskih sadržaja mogli da se sretnu samo na nekoliko časova u okviru predmeta Građansko vaspitanje.

Od ovog septembra to je novi izborni predmet u gimnazijama širom Srbije

Za TV Mrežu prilog Biljane Đogić.