Grupa Saveta Evrope Greko još 2015. godine dala je Srbiji 13 preporuka za sprečavanje korupcije među sudijama, tužiocima i poslanicima.

Do danas ni jedna nije u potpunosti ispunjena.

Zbog toga je Savet Evrope pokrenuo postupak protiv Srbije.

Naša zemlja dobila je rok do kraja oktobra da izvesti ovo telo o napretku.

Preporuke grupe Saveta Evrope Greko, koja se bori protiv korupcije, odnose se na rad Parlamenta, na nezavisnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

Na šta se odnose preporuke grupe Greko kada je u pitanju rad Parlamenta u priči Maje Divac.

 

TRANSKRIPT EMISIJE

Borba protiv korupcije u parlamentu Srbije – preporuke tela Saveta Evrope GRECO

Piše: Maja Divac
Proizvodnja: PG Mreža, jun 2018

Od trinaest preporuka za sprečavanje korupcije među narodnim poslanicima, sudijama i tužiocima, koje je grupa Saveta Evrope GRECO uputila Srbiji 2015, do danas ni jedna nije u potpunosti  ispunjena. Zbog toga je Savet Evrope pokrenuo postupak protiv Srbije, a šef srpske delegacije u grupi GRECO pozvan je da kraja oktobra izvesti da li je Srbija učinila napredak.

Preporuke grupe Saveta Evrope GRECO, koja se bori protiv korupcije, odnose se na rad parlamenta, na nezavisnost Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. Na šta se odnose preporuke grupe GRECO kada je u pitanju rad parlamenta?

Gaf Ministarstva pravde

Za telo Saveta Evrope, Greko, koje se bori protiv korupcije, i za njegove preporuke upućene našoj zemlji, šira javnost verovatno ne bi ni znala da Ministarstvo pravde nije napravilo nezabeležen gaf. To ministarstvo je na svom sajtu objavilo vest da je Srbija “gotovo sve preporuke u većem delu ispunila”, da bi odmah ispod ove, ispostaviće se netačne tvrdnje, postavilo link na izveštaj Saveta Evrope u čijem naslovu stoji sasvim suprotno: „Srbija nije primenila ni jednu od preporuka za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima“.

Ceo transkript čitajte na OVOM LINKU:

Borba protiv korupcije u parlamentu Srbije – preporuke tela Saveta Evrope GRECO