Stažiranje u nevladinim organizacijama je jedan od načina da mladi ljudi steknu radna iskustva i nova poslovna poznanstva.

Dvojica studenata, stažista Centra za evropske politike su tek od nedavno u Beogradu.

Kako vide prilike u Srbiji, kao i situaciju u Evropskoj Uniji, neke su od tema o kojima je sa njima razgovarao Boban Trajković.